Šaľa

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Šaľa, Šaľa

GPS: N48°9'3'' E17°52'31''

Mesto ŠAĽA sa nachádza v severnej časti Podunajskej nížiny a je jedným z najstarších miest Slovenska. Šaľa je mesto s nádherným okolím. Teplé letá, skorý nástup jari a dlhé slnečné jesenné mesiace predurčujú tento región ako mimoriadne vhodný pre letnú rekreáciu.


Mesto ŠAĽA (23 935 obyvateľov)  má vzhľadom na vynikajúcu polohu veľmi dobré cestné a železničné spojenie s okolitými mestami - Nitra, Nové Zámky, Galanta, Dunajská Streda, ale aj so vzdialenými Košicami, Prahou a Budapešťou.

HISTÓRIA

Prvá písomná správa sa zachovala v dodatku zakladajúcej listiny panonhalmského opátstva z roku 1002, vydanej uhorským kráľom Štefanom I. Priaznivá poloha, blízkosť rieky Váh, ako aj skutočnosť, že Šaľa ležala na križovatke "Českej cesty" a cesty z Nitry smerom na Bratislavu, predurčili jej rozvoj v nasledujúcich storočiach. K rozvoju dopomohlo aj vybudovanie železničnej trate medzi Viedňou a Budapešťou v roku 1850. Počas 2.svetovej vojny patrilo v zmysle Viedenskej arbitráže k Maďarsku. Od roku 1996 je mesto Šaľa sídlom jedného zo 7 okresov Nitrianskeho kraja.

PAMIATKY

Najvýznamnejšou pamiatkou na území mesta je renesančný kaštieľ, pôvodne vodný hrad. Je vernou kópiou paláca rodiny Turzovcov vo Veľkej Bytči. V súčasnosti je sídlom štátneho okresného archívu.

V centre mesta návštevníkov upúta pohľad na Námestie sv. Trojice so sochou sv. Trojice, Rímsko-katolícky kostol sv. Margity.

V širšom centre mesta sa nachádza chránená kultúrna pamiatka tzv. Roľnícky dom, ktorý bol postavený ešte v roku 1730 a dodnes si zachoval originálny ráz s trstinovou strechou.

TIP NA VÝLET

K najvyhľadávanejším cieľom v okolí Šale patrí termálne kúpalisko v neďalekých Diakovciach. Termálna voda, ktorá pri prameni dosahuje teplotu 65ºC priaznivo pôsobí na pohybové ústrojenstvo. 
Pre priaznivcov vodných športov sa pri obci Kráľová nad Váhom nachádza veľká, všestranne rekreačne využiteľná vodná plocha. V blízkosti tejto obce sa taktiež nachádza detská farma - HUMANITA, ktorá ponúka prehliadku viac ako 20 druhov zvierat, možnosť vozenia na poníkoch a koňoch.

Autor: NISYS

Zdroj: Mesto Šaľa