Deň otvorených dverí vo Vlastivednom múzeu Galanta

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Galanta, Galanta

GPS: N48°11'22'' E17°43'36''

Termín konania: 10.9.2016

Typ podujatia: výstava

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva. Pri tejto príležitosti Trnavský samosprávny kraj vyhlásil na deň 10. septembra 2016 Deň otvorených dverí

Návštevníci si môžu pozrieť expozície múzea s odborným výkladom v novovybudovaných priestoroch a aktuálnu tematickú výstavu „Mojim národom!“ Príbehy z veľkej vojny - výstava venujúca sa tematike prvej svetovej vojny.

V roku 2015 získalo vlastivedné múzeum prestížnu cenu Múzeum roka 2014. Pracovníci múzea každoročne pripravujú pre návštevníkov rôznorodé výstavy a podujatia. V posledných rokoch boli často obohatené a doplnené múzejno-pedagogickým programom, ktorý si získal u návštevníkov veľkú popularitu. Okrem toho múzeum spolupracuje pri organizovaní výstav, najmä zapožičaním zbierkových predmetov partnerským inštitúciám. Ku kultúrno-výchovnej činnosti patria aj semináre, konferencie, sprievodné prezentačné podujatia, ukážky práce ľudových umelcov a pod.
Stále expozície múzea: Mestská bytová kultúra, Sakrálne pamiatky, Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu, Lekáreň, Výtvarní umelci regiónu, Mlyny a mlynárstvo, Archeologická lokalita Gáň-Brakoň.

Zdroj: Vlastivedné múzeum v Galante

Web: www.muzeum.sk