Vodný mlyn pri Dunajskom Klátove

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, Dunajský Klátov

GPS: N48°1'42'' E17°42'10''

Vodný mlyn pri Dunajskom Klátove, na Podunajskej nížine juhozápadného Slovenska, je jedným z mála zachovaných vodných mlynov na Slovensku so spodným náhonom.

Podunajská nížina mala pre činnosť vodných mlynov vhodné podmienky – tečú tu pomerne mohutné vodné toky s primeraným spádom a početnými ramenami. Mlyn je postavený na Klátovskom ramene Malého Dunaja a pochádza pravdepodobne z 19. storočia.

Terajšiu stavebnú úpravu získal mlyn pri prestavbe v roku 1920. Posledným majiteľom bol Michal Cséfalvay. Naposledy sa v mlyne pracovalo v štyridsiatych rokoch 20. storočia. Po odvodnení kanála došlo k deštrukcii veľkého kolesa.

Zásluhou Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede mlyn zrekonštruovali a v roku 1987 uviedli do prevádzky ako ukážku vodného mlyna so spodným náhonom. V mlyne sa zachovalo pôvodné vybavenie vrátane mlynárskych pomôcok.

Mlyn je síce schopný prevádzky, ale nemožno ho spúšťať pre nízku hladinu vody. Na rozdiel od iných dunajských mlynov má murovanú mlynicu, len koleso a hnacia časť sú umiestnené v drevenej prístavbe.

V horúcom lete na vodnej hladine umocňujú čaro prírodnej rezervácie Klátovské rameno prekrásne kvety lekna bieleho.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama