Rybnícke vinobranie

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Levice, Rybník

GPS: N48°17'28'' E18°33'51''

Miesto konania: Obec Rybník

Termín konania: 4.9.2015 - 6.9.2015

Typ podujatia: gastronomické podujatie, trh, jarmok

Dňa 4.-6. septembra 2015 sa uskutočnia oslavy 940. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Rybník

Tieto oslavy sa budú niesť v duchu pocty a slávnostného ocenenia občanov a rodákov obce, ktorí vo väčšej, či menšej miere prispievajú alebo v minulosti prispeli k rozvoju našej obce. S oslavami bude spojený aj 7. ročník Rybníckeho vinobrania kde sa prezentuje usilovnosť rybníckych vinárov a kvalita rybníckeho vína. O kultúrny program sa postará aj skupina DESMOD, ktorá vystúpi o 20:00 h.