Národný žrebčín v Topoľčiankach

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, Topoľčianky

GPS: N48°25'10'' E18°24'49''

Národný žrebčín Topoľčianky je známy ako jedno z najvýznamnejších chovných staníc v Európe, patrí tiež medzi svetovo najvýznamnejšie žrebčíny. Je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku.

Žrebčín v súčasnosti možno právom zaradiť do kultúrneho dedičstva národa, ale aj označiť ho za európsku raritu. Nikde inde na tomto kontinente na jednom mieste nechovajú toľko plemien koní tak, ako v Topoľčiankach.

Okrem vedenia plemennej knihy lipicana je poverený vedením plemenných kníh plemena hucul, Shagya-araba a arabský plnokrvník. Je jedinou inštitúciou oprávnenou vystavovať osvedčenia o pôvode uvedených plemien koní na Slovensku. Je aktívnym členom všetkých európskych a svetových organizácií, ktoré pri daných plemenách združujú najvýznamnejšie národné autority chovateľských a šľachtiteľských centier a zväzov.

Prívlastok Národný žrebčín hrdo nesie žrebčín od roku 1921. Je to jediné miesto v Európe, kde súčasne chovajú päť plemien koní. Zameriava sa na chov shagya-arabského, lipicanského, huculského, arabského plnokrvného a slovenského teplokrvného koňa. Početnosť stáda predstavuje 550 kusov. Časť žrebčína sa nachádza na území Topoľčianskeho zámku – letného sídla prvého prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka.

Súčasťou je aj hipologická expozícia s množstvom zaujímavých exponátov. Rozloha viac ako 1000 hektárov vypovedá o sile a význame zariadenia. Jednotlivé chovné objekty a strediská Národného žrebčína, postupne budovali v priebehu rokov 1921 – 1930. Aj dnes, po toľkých rokoch, slúži ako vzor komplexného riešenia zootechnických, biologických a sociálnych potrieb reprodukčného procesu v chove koní.

Za hranicami Slovenska je žrebčín známy hlavne vďaka štvorylke a klasickej škole s lipickými žrebcami. Kone z národných stajní majú za sebou rôzne podujatia, ako napríklad zápis megaštvorylky do Guinessovej knihy rekordov v nemeckom Mannheime. Tiež sú úspešné i v športových kolískach, a to v celom rade jazdeckých disciplín – drezúra, voltíž, parkúr, vytrvalostné jazdenie či záprahy. Takisto na pôde žrebčína môžete byť svedkami športových a chovateľských podujatí počas celého roka. Vrcholom sezóny 2013 sa stali Majstrovstvá sveta v dvojzáprahoch s rekordnou účasťou jazdcov z 23 krajín sveta. Svojím významom patrí žrebčín medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní. Ak by ste sa na kone chceli nielen pozerať, ale jedného aj vlastniť, určite nájdete spoločnú reč práve s chovateľským centrom.

Počas takmer 100-ročnej existencie pracovníci, jazdci a kone Národného žrebčína Topoľčianky reprezentovali Slovensko na najvýznamnejších národných a medzinárodných chovateľských a športových podujatiach. Jeho vitríny zdobia najvzácnejšie vavríny a trofeje z týchto podujatí.

Web: Národný žrebčín Topoľčianky