Náučným chodníkom Horný Abov - Košická rovina, Slanské vrchy

Lokalizácia: Košický kraj, okres Košice - okolie, Ždaňa

GPS: N48°36'8'' E21°20'46''

Ždaňa - Skároš - Nižná Myšľa (2 1/2 hod)

Pohorie: Košická rovina, Slanské vrchy
Región: Košický

Východiskový bod: Ždaňa, zastávka SAD, parkovisko, okres Košice-okolie.
Cieľový bod: Nižná Myšľa, zastávka SAD, parkovisko, okres Košice-okolie.

Časový rozvrh: Ždaňa - Skároš 3/4 hod. - Nižná Myšľa 1 3/4 hod. 
Mapa: Slanské vrchy - Dargov, Volovské vrchy - Košice, mierka 1:50 000 (listy 117 a 136), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Nenáročná trasa náučného chodníka prechádza juhovýchodnou časťou Košickej roviny na styku s pohorím Milič ležiacim v južnej časti Slanských vrchov. Náučný chodník je zameraný na prírodovedné, archeologické a kultúrno-historické pamiatky. K najväčším zaujímavostiam patria meandre Hornádu v rôznych štádiách vývoja, druhové bohatstvo flóry a fauny, archeologické nálezy, zvyšky stredovekého hradu, židovský cintorín a kláštor. Na trase s dĺžkou 22 km je jedenásť zastávok s informačnými panelmi. Trasa označená miestnymi žltými značkami náučného chodníka je orientačne nenáročná. Časť trasy južne od Trsteného pri Hornáde prechádza v blízkosti štátnej hranice s Maďarskom.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama