Múzeum Tatranského národného parku Tatranská Lomnica

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, Vysoké Tatry

GPS: N49°9'59'' E20°17'4''

Múzeum návštevníkov oboznamuje s tatranskou prírodou, jej ochranou dejinami sprístupňovania Tatier.

Výstavná časť je rozdelená na prírodovednúprírodoochranárskuhistorickú a etnografickú.

V ponuke múzea je aj premietanie filmov a monotematické výstavy.

Botanická záhrada – samostatná Expozícia tatranskej prírody - sa rozkladá na ploche 3,2 hektára na severovýchodnom okraji Tatranskej Lomnice. Návštevník tu môže uvidieť 270 druhov tatranských rastlín osídľujúcich rôzne biotopy.

V expozícii sa nachádza aj malá geologická plocha a pamätné miesto venované tým, ktorí presadzovali a uskutočnili myšlienkuTatranského národného parku. 

Zdroj: Štátne lesy TANAPu Tatranská Lomnica