Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš

GPS: N49°5'1'' E19°36'44''

Budova múzea patrí k najvýraznejším domom mikulášskeho námestia. Má viaceré názvy - Stoličný dom, Illešházyovská kúria alebo Seligovský dom. Je charakteristický mohutnou trojitou arkádou, v meste ojedinelou, ktorou vystupuje z radu ostatných domov na západnej strane námestia.

V súčasnosti sa v priestoroch Seligovského a priľahlého Straussovského domu nachádza jedna zo stálych expozícií Múzea Janka Kráľa pod názvom Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš. Expozícia prezentuje mestské dejiny od najstarších čias až po koniec druhej svetovej vojny. Jej súčasťou je i pamätná izba romantického básnika a mikulášskeho rodáka Janka Kráľa. V podzemných priestoroch je umiestnená Mikulášska mučiareň, približujúca tzv. trpné vypočúvanie legendárneho zbojníka a ľudového hrdinu Juraja Jánošíka v druhý deň jeho súdu.

Ďalšie stále expozície Múzea Janka Kráľa sa nachádzajú v priestoroch historickej evanjelickej fary na Tranovského ulici (Tatrín a Žiadosti slovenského národa) a v rodnom dome súrodencov Rázusovcov na Vrbickej ulici (Rázusovie dom). V správe múzea je i židovská synagóga na Hollého ulici, v letných mesiacoch sprístupnená verejnosti.

Zdroj: Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš