Krompachy

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Krompachy

GPS: N48°54'42'' E20°52'27''

Na Slovensku je mnoho miest ešte nepoznaných, neobjavených, ktoré vynikajú krásou prírody, bohatým kultúrnym dedičstvom, láskavými a pohostinnými ľuďmi. Jedným z takýchto miest je i mesto KROMPACHY a jeho okolie.

KROMPACHY sú známe doma i v zahraničí napriek bohatým tradíciám baníctva a hutníctva najmä vďaka lyžiarskemu stredisku Plejsy. Prekrásna scenéria vrchov, dolín lesov a lúk, vzácne kultúrnohistorické pamiatky okolia umožňujú, aby Krompachy ponúkli optimálne podmienky na rekreáciu aj v letných mesiacoch.

HISTÓRIA

Najstaršia písomná správa pochádza z roku 1256. Zo zachovaných historických dokumentov možno vyvodiť záver, že už v roku 1282 boli Krompachy významnou osadou a jedným zo stredísk baníctva a hutníctva a to až do konca 20. storočia. V 19. storočí vznikla postupne z malých železiarskych hámrov akciová spoločnosť pod názvom Krompašské železiarske ťažiarstvo. Postupne boli vybudované valcovne železných a medených plechov. Na prelome 19. a 20. storočia bola najväčšou železiarňou v bývalom Uhorsku. Po I. svetovej vojne bola likvidovaná. Roku 1921 došlo ku krvavým udalostiam, známych pod názvom Krompašská vzbura.
Ešte v prvej polovici 20. storočia sa v Krompachoch tkali vlnené pokrovce, vyrábali kožušnícke výrobky pre potreby ľudového odevu širokého okolia. V hrnčiarskej dielni, ktorá vznikla v polovici 20. storočia sa okrem dutého riadu vyrábali aj výrobky čisto dekoratívne (figúrky).
Po II. svetovej vojne sa stávali Krompachy prosperujúcim mestom vďaka priemyselnej výrobe významnej pre celé Československo. Po roku 1991, vďaka lyžiarskemu areálu Plejsy sa o Krompachoch začalo hovoriť ako o stredisku cestovného ruchu.

PAMIATKY

V meste sa nachádza nepravá vretenovitá zástavba. Najvýznamnejšími kultúrno-historickými pamiatkami v Krompachoch sú kaštieľ, radnica, kostoly a kaplnka. Kaštieľ pochádza z druhej tretiny 18. storočia, v roku 1797 bol upravovaný. Mestská radnica je z roku 1763. Rímskokatolícky kostol z poslednej tretiny 18. storočia je postavený v barokovo-klasicistickom štýle. Ďalší kostol, patriaci evanjelickej cirkvi, je pseudogotický a postavený bol v roku 1883. K sakrálnym pamiatkam patrí aj kaplnka z roku 1776. Národnou kultúrnou pamiatkou je pamätný dom Krompašskej vzbury v roku 1921 s pamätným námestím. Na cintoríne sa nachádza náhrobník venovaný obetiam tejto vzbury. Medzi pamiatky radíme aj objekt železničnej vysokej pece (maša) z roku 1831.

TIP NA VÝLET

V okolí mestečka sa nachádza množstvo zaujímavých turistických lokalít, napríklad Slovenský raj, Dreveník a Skalné mesto, Kojšovská hoľa, Poráčska dolina,  chránený prírodný výtvor Červené skaly, či štátna prírodná rezervácia Sivá brada, ktoré stoja za návštevu.

Zdroj: TIC Rožňava