Ilava

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Ilava, Ilava

GPS: N48°59'47'' E18°13'60''

Mesto ILAVA bolo od nepamäti považované za srdce Ilavskej kotliny, ležiacej v náručí malebného horstva Považia.

Mesto ILAVA má rozlohu 24,3 km2 a 5 416 obyvateľov. Ilavská kotlina dosahuje dĺžku takmer 27 km a šírku medzi Ilavou a Pruským 4 km.

HISTÓRIA

Prvú písomnú zmienku o Ilave nachádzame v záznamoch vyberača pápežských daní (vegestiach) z rokov 1332 - 1337. Ďalšie nepriame správy o existencii mesta Ilavy sa objavujú v ročenke Nitrianskeho biskupstva, kde sa uvádza, že Ilava už v roku 1200 mala rímsko-katolícku faru. Začiatkom 15. storočia zažívala Ilava hospodársky rozkvet, dostala výsadu dvoch výročných trhov. Cechy ako dôležité hospodárske jednotky miestnej produkcie sa prudko rozmohli v priebehu 17. storočia, keď nastala ich väčšia diverzifikácia.

PAMIATKY

Monumentálnou stavbou mesta je určite Ilavský hrad, v ktorom štát zriadil krajinskú trestnicu, ktorá tam v novej podobe zotrvala až dodnes. Ďalšou zaujímavosťou je Ilavská zvonica či Rímsko - katolícky kostol Všetkých svätých - kostol Trinitárov. V Mestskom múzeu je možnosť si pozrieť národopisnú, prírodovednú expozíciu a históriu mesta.

TIP NA VÝLET

Obľúbenou prímestskou rekreačnou oblasťou Ilavy je chatová oblasť Iliavčanskej doliny, Lašteky, Ďuriháj, Iliavka – Záštepy, dolina Porubského potoka. Značená turistická trasa vedie ponad údolie potoka na vrch Vápeč, ktorý patrí medzi najatraktívnejšie dominanty Strážovských vrchov.

Zdroj: Mestský úrad Ilava