Gotická prechádzka (Bardejov)

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov, Bardejov

GPS: N49°17'32'' E21°16'35''

Východiskový a cieľový bod: Radničné námestie
Trasa: Radničné námestie - františkánsky kláštor - mestské hradby - Radničné námestie

Prechádzku po najgotickejšom meste na Slovensku, ktoré patrí medzi najkrajšie mestá na Slovensku (zaradené do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO), začneme na Radničnom námestí obostavanom radom starobylých meštianskych domov s typickými štítovými priečeliami s podlomenicami.

Svetskou dominantou námestia je budova bývalej radnice zo 16. storočia - nádherná ukážka harmónie doznievajúcej gotiky a včasnej zaalpskej renesancie. V hodnotných interiéroch radnice sú vystavené najcennejšie exponáty Šarišského múzea.

Najvýznamnejšou sakrálnou pamiatkou námestia je Bazilika minor sv. Egídia - veľkolepá gotická bazilika s tromi loďami. Najvýznamnejším dielom interiéru je plastika Stolica milosti v predele oltára sv. Barbory zhotovená pravdepodobne v dielni Majstra Pavla z Levoče, ktorá sa považuje za vrcholnú rezbársku prácu v strednej Európe.

Františkánsky kláštor s Kostolom sv. Jána Krstiteľa postavili v západnej časti mesta takisto v gotickom slohu. Zaujímavým architektonickým detailom komplexu je kláštorná chodba s renesančnou krížovou klenbou. Od kláštora prejdeme k hradbám mestského opevnenia, ktoré sú najzachovanejším stredovekým obranným systémom na Slovensku a vrátime sa späť na Radničné námestie.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA