Bazilika minor sv. Egídia - Bardejov

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov, Bardejov

GPS: N49°17'37'' E21°16'31''

Najvýznamnejšou pamiatkou námestia v Bardejove, ktorý je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco, je Bazilika minor sv. Egídia stojaca v jeho severnej časti.

Začali ju stavať začiatkom 15. storočia pravdepodobne na mieste kláštora cisterciánov. Chrám dostal podobu veľkolepej gotickej baziliky s tromi loďami. Dostavbu kostola zavŕšilo zaklenutie hlavnej lode v rokoch 1513 až 1518.

V tvarovo jednoduchej, ba až strohej architektúre sa skrýva mnoho hodnotných detailov a umeleckých diel. V súbore 11 neskorogotických krídlových oltárov postavených v období rokov 1460 až 1520 sa za najcennejší považuje bočný oltár Narodenia Pána, ktorý sa zaraďuje do okruhu krakovskej dielne W. Stwosza.

Plastika Stolica milosti v predele oltára sv. Barbory zhotovená pravdepodobne v dielni Majstra Pavla z Levoče sa považuje za vrcholnú rezbársku prácu na Slovensku.

V roku 2001 pápež Ján Pavol II. povýšil Kostol sv. Egídia na baziliku minor.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama