Gotická cesta

V roku 1996 bola zrealizovaná myšlienka o vytvorení prvej turistickej trasy na Slovensku, nazvanej Gotická cesta. Predstavuje prvú tematickú kultúrno-poznávaciu cestu na Slovensku, spájajúca dve bývalé stolice Spiš a Gemer, dokonca  prekračujúcu štátnu hranicu do Poľska a Maďarska.

Gotickou cestou vznikol okruh s celkovou dĺžkou 276 km, prechádzajúci 9 mestami, 24 vidieckymi obcami a označený 270 informačnými tabuľami.

Dobre značená cesta oboznamuje turistov s  najvzácnejšími kultúrno-historickými pamiatkami územia, ktoré vznikli v stredoeurópskom kontexte poväčšine v období rozvoja gotiky. Na jednotlivé pamiatky upozorňujú nainštalované hnedo-biele orientačné tabule s piktogramom v tvare gotickej klenby.

K najvýznamnejším pamiatkam lokalizovaným na trase patria: Chrám sv. Jakuba v Levoči,  Spišský hrad, rímsko-katolícky kostol v Žehre, hrad Krásna Hôrka, kaštieľ v Betliari, evanjelický kostol v Štítniku a rímsko-katolícky kostol v Chyžnom.

Okrem monumentálnych hradných komplexov, historických miest a katedrál Gotická cesta vedie aj k najkrajším a najvzácnejším starobylým kostolíkom Spiša a Gemera a umožní v nich zhliadnuť prekrásne diela starých maliarskych majstrov.

Gotická cesta prechádza aj veľmi zaujímavými a chránenými prírodnými územiami, z ktorých mnohé sú národnými parkami a viaceré prírodné pamiatky boli zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

V súčasnosti sa Gotická cesta delí na viaceré okruhy, ktoré spolu vytvárajú jej jeden celok.
I. SPIŠSKO-GEMERSKÝ OKRUH
II. SPIŠSKÝ OKRUH – TATRANSKÝ (od roku 2000)
III. SPIŠSKÝ OKRUH – PIENINSKÝ (od roku 2000)
IV. GEMERSKO-RIMAVSKÝ OKRUH (od roku 2000)

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama