Trasa Gotycka

W roku 1996 został zrealizowany pomysł stworzenia pierwszego szlaku turystycznego na Słowacji zwanego Trasą Gotycką. Trasa przedstawia pierwszą tematyczną kulturalno-poznawczą drogę na Słowacji, łączącą dwie dawne stolice Spiszu i Gemeru, przekracza nawet granice państwa z Polską i z Węgrami.

Trasa Gotycka stanowi szlak o długości całkowitej 276 km, wiodący przez 9 miast, 24 wsie i oznaczony 270 tablicami informacyjnymi.

Dobrze oznaczona trasa informuje turystów o najcenniejszych kulturalno-historycznych zabytkach kraju, które powstały w środkowoeuropejskim kontekście, zwłaszcza w okresie gotyku. Na poszczególne zabytki zwracają uwagę zainstalowane brązowo-białe tablice orientacyjne z piktogramem w kształcie gotyckiego sklepienia.

Do najważniejszych zabytków znajdujących się po drodze należą: Świątynia św. Jakuba w LevočiZamek Spiski, rzymsko-katolicki kościół w Žehre, zamek Krásna Hôrka, pałac w Betliari, kościół ewangelicki w Štítniku i rzymsko-katolicki kościół w Chyžnom.

Oprócz monumentalnych zamkowych kompleksów, historycznych miast i katedr, Trasa Gotycka prowadzi też do najpiękniejszych i najcenniejszych zabytkowych kościołówSpiszu i Gemeru, oraz umożliwi spojrzenie na przepiękne dzieła starych  mistrzów malarskich.

Trasa Gotycka prowadzi też przez bardzo ciekawe naturalne tereny chronione, z których wiele jest parkami narodowymi, a niektóre Pominiki Przyrody są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Współczesna Trasa Gotycka jest podzielona na kilka szlaków, które razem stwarzają jedną całość.
I. OKRĘG SPISKO-GEMERSKI
II. OKRĘG SPISKI – TATRZAŃSKI (od 2000 roku)
III. OKRĘG SPISKI – PIENIŃSKI (od 2000 roku)
IV. OKRĘG GEMERSKO-RIMAWSKI od 2000 roku)

Źródło: Vydavateľstvo Dajama