Zvolen

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Zvolen, Zvolen

GPS: N48°34'33'' E19°7'32''

Najväčšie mesto stredného Pohronia ZVOLEN má veľmi výhodnú dopravnú polohu, pretože leží na priesečníku dôležitých cestných a železničných ťahov celoslovenského významu, s medzinárodným letiskom Sliač vo svojej blízkosti.

ZVOLEN je moderným mestom s rozvinutým drevárskym, strojárskym, potravinárskym a stavebným priemyslom. V meste pôsobí jedna vysoká škola – technická univerzita, ktorá ako jediná na Slovensku vychováva špecialistov v odboroch lesníctvo a drevárstvo. Sídlia tu viaceré vedecké inštitúcie zamerané na lesníctvo, spracovanie dreva a životné prostredie.

HISTÓRIA

Najstaršia písomná zmienka o osade Zvolen ležiacej v podhradí pochádza z roku 1243. Význam Zvolena vzrástol, keď v jeho bezprostrednom susedstve v rokoch 1370 až 1382 postavili opevnený kráľovský zámok, dnešný Zvolenský zámok. V tom čase sa darilo aj obchodu a remeslám. V druhej tretine 17. storočia pod hrozbou tureckých útokov okolo Zvolena vybudovali systém opevnení, ktorý určil základný pôdorys mesta s neobvykle rozľahlým obdĺžnikovým námestím.

PAMIATKY

Dominantou a symbolom Zvolena je Zvolenský zámok. V súčasnosti priestory Zvolenského zámku využíva Slovenská národná galéria, ktorá v nich vystavuje hodnotnú zbierku gotického a moderného umenia. V lete sa na jeho nádvorí každoročne od r. 1974 usporadúva plenérový profesionálny divadelný festival Zámocké hry zvolenské.

Severne od zámku sa rozprestiera Námestie SNP s obdĺžnikovým pôdorysom, ktoré patrí medzi najväčšie na Slovensku. Jeho ústrednou dominantou je samostatne stojaci farský Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety z konca 14. storočia. Charakteristickú panorámu námestia dokresľujú Evanjelický kostol sv. Trojice z 20. storočia a vysoká zeleň parku Ľ. Štúra. Dominantou východnej časti centra mesta je maketa pancierového vlaku Hurban, ktorý ako pamätník SNP stojí v parku medzi zámkom a železničnou stanicou. Vyrobili ho v roku 1944 vo zvolenských železničiarskych dielňach.

TIP NA VÝLET

Za najstaršou historickou pamiatkou Zvolena sa musíme vybrať von z jeho centra do areálu Pustého hradu stojaceho na čiastočne zalesnenom vrchu pohoria Javorie.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama, Mestský úrad Zvolen

Web: Viac info