Zwoleń

Lokalizacja: Banskobystrický kraj, okres Zvolen, Zvolen

GPS: N48°34'33'' E19°7'32''

Największym miastem środkowego dorzecza rzeki Hron, zwanego Pohronie jest ZWOLEŃ (ZVOLEN). Miasto ma bardzo dogodne położenie komunikacyjne, ponieważ leży na przecięciu ważnych, o znaczeniu ogólnokrajowym, ciągów komunikacyjnych drogowych kolejowych, z międzynarodowym portem lotniczym w miejscowości Sliač w pobliżu.

ZWOLEŃ (42 687 mieszkańców) jest nowoczesnym miastem z dobrze rozwiniętym przemysłem drzewnym, maszynowym, spożywczym i budowlanym. W mieście ma swoją siedzibę szkoła wyższa - Uniwersytet Techniczny, który jako jedyny na Słowacji kształci kadry w kierunkach leśnictwo i przemysł drzewny. W Zwolenie mieszczą się także instytucje badawcze ze specjalizacją na przemysł drzewny, przeróbkę drewna i środowiska naturalnego.

DZIEJE

Najstarsza pisemna wzmianka o osadzie Zwoleń leżącej w podzamczu, pochodzi z 1243 roku. Znaczenie Zwolenia wzrosło, gdy w jego najbliższym sąsiedztwie, w latach od 1370 do 1382, wybudowano ufortyfikowany zamek królewski. W tym czasie kwitł handel i produkcja rzemieślnicza. W drugim trzydziestoleciu XVII wieku pod groźbą najazdów tureckich, wybudowano wokół Zwolenia system umocnień, który wyznaczył podstawowy plan miasta z niezwykle rozległym prostokątnym rynkiem.

ZABYTKI

Dominantą i symbolem Zwolenia jest Zamek Zwoleński. W chwili obecnej z pomieszczeń Zamku Zwoleńskiego korzysta Słowacka Galeria Narodowa, która prezentuje publiczności cenne zbiory sztuki gotyckiej i współczesnej. Corocznie od 1974 r. latem na dziedzińcu zamku organizowany jest festiwal teatralny Zwoleńskie Gry Zamkowe.

Na północ od zamku rozpościera się Rynek - Plac SNP (Słowackiego Powstania Narodowego) o kształcie prostokątnym, będący jednym z największych na Słowacji. Jego dominantą jest stojący samodzielnie parafialny Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Elżbiety z końca XIV wieku. Na charakterystyczną panoramę Rynku składa się także Kościół ewangelicki Św. Trójcy z XX wieku i zieleń z parku Ľ. Štúra. Dominantą wschodniej części centrum miasta jest makieta pociągu pancernego "Hurban", który jako zabytek z czasów Powstania stoi w parku między zamkiem a stacją kolejową. Został wyprodukowany w 1944 roku we zwoleńskich warsztatach kolejowych.

PROPOZYCJA  WYCIECZEK  TURYSTYCZNYCH

Chcąc zwiedzić najstarszy zabytek Zwolenia należy wyjść z centrum do areału Pustego Zamku stojącego na częściowo zalesionym wzgórzu masywu Javorie.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama, Mestský úrad Zvolen