Trnava (mestská pamiatková rezervácia)

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Trnava, Trnava

GPS: N48°22'49'' E17°35'16''

TRNAVA - „slovenský Rím“, je vďaka architektonickým skvostom a predovšetkým cirkevným pamiatkam perlou medzi slovenskými mestami. V žiadnom inom meste na Slovensku sa na takej malej ploche nenachádza toľko kostolov ako tu.

Do histórie sa zapísala aj privilegiálnou listinou kráľa Bela IV. z roku 1238, ktorá jej dala ako prvému slovenskému mestu výsady slobodného kráľovského mesta. Len málo miest v strednej Európe sa môže popýšiť aj takými veľkými úsekmi hradbového múru. Zachované trnavské opevnenie predstavuje stavebný unikát a patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu v Európe. Pochádza z 13. až 16. storočia.

Dominantou námestia i celého mesta je mestská veža. V roku 1574 ju postavil na gotickom základe majster Jakub a z jej vyhliadkovej terasy je nádherný pohľad na Trnavu a jej okolie.

Medzi najhodnotnejšie sakrálne pamiatky patrí prvá ranobaroková stavba väčšieho významu na území Slovenska - univerzitný kostol. Skvostom jeho interiéru je kolosálny drevený hlavný oltár z roku 1640. K univerzitnému kostolu boli pripojené ďalšie univerzitné budovy, ku ktorým patrilo kolégium, gymnázium, univerzita, semináre a konvikty.

Na Námestí sv. Mikuláša stojí na mieste románskeho kostolíka zo 14. storočia ďalšia významná gotická pamiatka - Bazilika sv. Mikuláša. V rokoch 1543 až 1820 bol katedrálnym chrámom ostrihomského arcibiskupa. Ako náboženské centrum krajiny sa Trnava stala v r. 1978 aj prvým slovenským arcibiskupským sídlom.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA