Trebišov

Lokalizácia: Košický kraj, okres Trebišov, Trebišov

GPS: N48°37'57'' E21°42'45''

Mesto TREBIŠOV je centrom južného Zemplína. Leží v príjemnom prostredí polí a lúk, ovocných sadov a malebných pahorkatín. Súčasťou regiónu je tokajská vinohradnícka oblasť produkujúca svetoznáme vína.

TREBIŠOV (22 100 obyvateľov) je sídlom trebišovského okresu, ktorý je prevažne poľnohospodárskou oblasťou. Mesto je strediskom kultúrneho života okresu. V meste a okrese sa koná každoročne niekoľko zaujímavých podujatí, z ktorých najvýznamnejšie sú Dni mesta TrebišovDni otvorených tokajských pivnícMedzibodrožský kultúrny festival s vinobraneckým jarmokom a Poddargovské slávnosti.

HISTÓRIA

Najstaršou zachovanou písomnou zmienkou o Trebišove je listina z roku 1254. Je však isté, že jeho súvislé osídlenie je oveľa staršieho dátumu. V minulosti patril viacerým známym šľachtickým rodom. V 14. storočí to boli Drugethovci, neskôr Perényiovci, Csákyovci a Andrássyovci. V roku 1439 dostal Trebišov obmedzené mestské práva a vyvíjal sa ďalej ako poddanské mestečko. V 19. storočí bolo mesto a široké okolie poznačené početnými vysťahovaleckými vlnami. Hospodárska situácia v kraji sa zlepšila v 20. storočí, kedy v meste vyrástlo niekoľko priemyselných firiem zameraných na poľnohospodárstvo.

PAMIATKY

O histórii mesta a okresu sa dozviete najviac vo Vlastivednom múzeu. V meste sa nachádzajú tri historické kostoly. Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie postavený pred rokom 1404 bol v 18. storočí interiérovo trochu pozmenený, ale stále patrí medzi skvostné pamiatky gotickej architektúry. Starším kostolom bol románsky kostol sv. Ducha z prvej polovice 13. storočia. Zachovali sa už len jeho základy, ktoré boli spolu s cintorínom odkryté archeologickým výskumom. Skoro dvesto rokov uplynulo od výstavby gréckokatolíckeho chrámu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky. Poprechádzať sa môžete v Mestskom parku, ktorý bol pre tento účel prvýkrát upravený už v 18. storočí. Pri parku sa nachádzajú zrúcaniny stredovekého hradu Parič a barokovo-klasicistický kaštieľ. Historické budovy mesta dopĺňa bývalý Pavlínsky kláštor.

TIP NA VÝLET

Priaznivcom turistiky má čo ponúknuť okolitá príroda. Možnosti pre rekreáciu poskytujú zaujímavé lužné lesy s prírodnými rezerváciami. Trebišovský okres je známy najmä svojou Tokajskou vinohradníckou oblasťou. Pri vašej návšteve preto nepremeškajte príležitosť ochutnať tunajšie jedinečné vína.