Slovenský Stonehenge je v Holíči

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Skalica, Holíč

GPS: N48°48'32'' E17°9'41''

Podľa odborníka francúzskej akadémie vied Charlesa Tanguya Le Rouxa, najvýchodnejším miestom výskytu menhirov na území Európy je Holíč. Holíčska svätyňa a kamenné kultové objekty - o dôvod viac navštíviť Záhorie.

Menhiry boli nájdené na pahorku v roku 1988 pri výstavbe sídliska SNP , kde sa v minulosti nachádzala praveká kruhová svätyňa (rondel), tvorená dvomi priekopami. Rondely sú v strednej Európe datované do obdobia pred 5500 – 6500 rokmi. Praveký rondel v Holíči mal 60 metrov a tvorilo ho 25 kameňov. Kamene boli sústredené v dvoch kruhoch, pričom sa striedali nízke a široké kamene „ženské“ s vysokými a štíhlymi „mužskými“ kameňmi. V strede bol hlavný idol. Umiestnenie kultových kameňov v nich malo astronomický a najmä magický význam. Hlavný idol tvorí kameň, ktorého celková výška je 6,8 m. Kameň je zdobený vysekanými symbolmi ako sú rôzne nástroje – čakan, kladivo alebo sekera, pod ním v strede hák alebo radlo. Koleso znázorňuje božstvo.

Menhiry sú od roku 1996 vystavené na nádvorí Remeselného domu – budovy Holíčskej fajansy a majú symbolické rozostavenie slnečných hodín. Verejnosti sú prístupné a môžete v nich identifikovať obrazce zvierat, nástrojov, postáv ľudí.          

Autor: PhDr. Rudolf Irša