Slovenské sklárske múzeum Lednické Rovne

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Púchov, Lednické Rovne

GPS: N49°3'58'' E18°17'12''

Slovenské sklárske múzeum je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na sklársku výrobu na Slovensku. Vo fondoch uchováva niekoľko pozoruhodných historicky cenných materiálov a v súčasnosti eviduje 3745 zbierkových predmetov.

Slovenské sklárske múzeum (SSM) bolo zriadené v roku 1988.
Jeho expozícia sa nachádza v priľahlom objekte na nádvorí kaštieľa z konca 16. storočia.

Stála expozícia skla podáva obraz o dejinách produkcie sklárne v Lednických Rovniach od jej založenia v roku 1892 až po súčasnosť.
Súčasťou múzea je aj galéria, ktorá formou dočasných výstav predstavuje návštevníkom umelecké diela od domácich aj zahraničných sklárskych umelcov.

V blízkosti múzea je značková predajňa sklárne spoločnosti RONA so súčasným výrobným sortimentom.

Zdroj: Slovenské sklárske múzeum Lednické Rovne