Slovenské sklárske múzeum Lednické Rovne

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Púchov, Lednické Rovne

GPS: N49°3'58'' E18°17'12''

Slovenské sklárske múzeum je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na sklársku výrobu na Slovensku. Vo fondoch uchováva niekoľko pozoruhodných historicky cenných materiálov a v súčasnosti eviduje 3745 zbierkových predmetov.

Slovenské sklárske múzeum (SSM) bolo zriadené v roku 1988. Jeho expozícia sa nachádza v priľahlom objekte renovovaného kaštieľa z konca 16. storočia (bývalé sídlo Schreiberovcov, pôvodných majiteľov sklárne). Ku kaštieľu patrí aj park, v ktorom sa nachádza niekoľko vzácnych cudzokrajných drevín.

Stála expozícia skla podáva obraz o dejinách vývoja slovenského skla od jeho najstarších dokumentovateľných čias až po súčasnosť. Najstaršie sú nálezy získané z archeologických výskumov. Úsek histórie sklárskej výroby pokračuje exponátmi, ktoré predstavujú sklársku výrobu na západnom, strednom a východnom Slovensku v priebehu 17.-19. stor. Súčasná sklárska výroba je dokumentovaná výrobkami jestvujúcich slovenských sklární. Špeciálnu časť expozície tvoria pracovné nástroje a pomôcky sklárov a mapa historických sklární.

V r. 2001 bola otvorená expozícia s dielami sklárskych výtvarníkov z Japonska, Ameriky, Austrálie, Kanady a ďalších štátov.

Múzeum poskytuje sprievodcovské služby podľa želania v slovenčine alebo v šiestich cudzojazyčných mutáciách, ako aj audiovizuálny program so zameraním na proces výroby skla, premietanie videofilmov so sklárskou tematikou a tiež poradenskú službu zo svojej špecializácie. V blízkosti múzea je značková predajňa tunajšej sklárne so súčasným výrobným sortimentom.

SSM spolupracuje aj s výtvarníkmi - amatérmi, ktorých zaujímajú najmä techniky zušľachtenia skla a jeho expozíciu využívajú odborné školy z blízkeho okolia ako prostriedok názorného vyučovania.

Zdroj: Slovenské sklárske múzeum Lednické Rovne