Archeologické nálezy z okolia Púchova

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Púchov, Púchov

GPS: N49°7'26'' E18°19'49''

Mesto Púchov dalo meno jednej z najvýznamnejších kultúr v najstarších dejinách Slovenska. Púchovská kultúra je zdokumentovaná bohatstvom nálezov z jeho okolia, ktoré možno obdivovať v Archeologickom múzeu púchovskej kultúry.

Okolie mesta Púchov na strednom Považí oplýva bohatými archeologickými nálezmi pravekej histórie Slovenska. Väčšina z nich patrí nositeľom púchovskej kultúry, ktorá dostala meno po tomto meste.

Púchovská kultúra vyrástla z domácich koreňov pôvodného obyvateľstva pravdepodobne ilýrskeho pôvodu v 2. storočí pred n. l. Počiatky archeologického bádania v okolí Púchova sú späté s menom baróna Emila Hoeninga, ktorý koncom 19. storočia amatérsky kopal na miestnej lokalite Skalka. Z Nemecka pochádzajúci aristokrat so záľubou v archeológii je pochovaný v Púchove.  

Púchovčania z vďaky historickej kultúre, ktorá preslávila ich mesto, zriadili v budove bývalého župného domu z 18. storočia múzeum. V Archeologickom múzeu púchovskej kultúry nájdeme zaujímavú archeologickú expozíciu, ktorá dáva ucelený obraz o jednom z najvýznamnejších období dejín Slovenska, keď u nás vrcholila mladšia doba železná nazývaná aj laténska.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama