Pozvánka do Starej Bystrice

Pozývame vás na Kysuce, do obce Stará Bystrica -  na Rínok sv. Michala Archanjela. Čo tu môžete obdivovať?

Predovšetkým  slovenský orloj – najväčšiu drevenú sochu na Slovensku a údajne aj najpresnejší orloj na svete

Celková kompozícia orloja predstavuje sediacu Madonu, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. Vo výklenkoch orloja je umiestnených šesť bronzových plastík – kniežaťa Pribinu, kráľa Svätopluka, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra, M. R. Štefánika  a Andreja Hlinku. Súčasťou je aj sedem sôch svätcov, ktorých osudy boli spojené so Slovenskom. Srdcom orloja  je astroláb, teda ciferník s astronomickými údajmi. Orloj v Starej Bystrici ako jediný s jestvujúcich orlojov na svete ukazuje tzv. pravý slnečný čas. Vo vežičke orloja sú umiestnené dva zvony. Jeden zvon odbíja čas, druhý vytvára zvukovú kulisu počas promenády apoštolov. 
Na rínku pred Zbojníckou baštou sa nachádza kameň z vrchu Černatín. Málokto vie, že podľa legendy na takýchto kameňoch v minulosti tancovali víly so zbojníkmi. Aj v súčasnosti vraj platí, že kto si na tomto zbojníckom kameni zatancujesplní sa mu jeho najtajnejší sen. Architektonickou zvláštnosťou sa vyznačuje aj Zbojnícka bašta, ktorej súčasťou je aj tzv. padajúca terasa, ktorá symbolizuje hornatý kraj Kysúc. 

Stará Bystrica vás určite očarí. V jej blízkosti sa nachádza chránená prírodná rezervácia Veľká Rača, Múzeum kysuckej dediny - Skanzen vo Vychylovke, Vodné dielo v Novej Bystrici, či chránený prírodný výtvor Vychylovské prahy.

Autor: TIK mesta Žilina

Zdroj: TIK mesta Žilina