Podunajská prechádzka (Komárno)

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Komárno, Komárno

GPS: N47°45'45'' E18°7'46''

Východiskový a cieľový bod: Námestie gen. Klapku
Trasa: Námestie gen. Klapku - Nádvorie Európy - Námestie gen. Klapku

Prechádzku Komárnom začíname pred Zichyho palácom z konca 17. storočia (dnes sídlo Podunajského múzea) na Námestí gen. Klapku. Návštevníkov tu zaujme aj neorenesančná radnica, postavená v roku 1875 na základoch staršej stavby.

Po návšteve viacerých kostolov stojacich v bezprostrednej blízkosti námestia nemožno obísť unikátne stavebné dielo známe pod názvom Nádvorie Európy - súbor stavieb charakteristických pre jednotlivé oblasti Európy. Dostaneme sa tam popod historické vstupné brány, z ktorých každá nesie meno uhorského panovníka.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA