Na Nitriansky hrad (Nitra)

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nitra, Nitra

GPS: N48°18'53'' E18°5'17''

Východiskový a cieľový bod: Svätoplukovo námestie
Trasa: Svätoplukovo námestie - Nitriansky hrad - Svätoplukovo námestie

Prechádzka Nitrou sa začína na Svätoplukovom námestí, ktoré je centrálnou a oddychovou zónou Dolného mesta. Cez podjazd Župného domu, ktorý postavili koncom 19. storočia možno vojsť do Horného mesta.

Tvoria ho najmä cirkevné objekty a bývalé meštianske domy. Veľký seminár je najvýznamnejšou barokovou stavbou mesta. Návštevníka zaujme aj oproti stojaci neskoroklasicistický Malý seminár a na priestranstve pred ním mohutná socha kniežaťa Pribinu. Ďalšou významnou stavbou Horného mesta, okolo ktorého prechádzame, je rímskokatolícky kostol a kláštor františkánov.

Miernym stúpaním sa dostaneme nad Horné mesto, nad ktorým sa vypína Nitriansky hrad. Postavili ho v 11. storočí na mieste mohutného slovanského hradiska. Tvorí ho niekoľko stavebných celkov. Jeho jadrom je katedrála s priľahlou biskupskou rezidenciou.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA