Na Hrb (1255 m.n.m.) a Vepor (1277 m.n.m.) - Poľana, Veporské vrchy

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Ľubietová

GPS: N48°44'47'' E19°21'46''

Ľubietová - Píla  - Starý majer - Včelinec  - Chata pod Hrbom - Hrb  - Vepor  - Jasenová 1  - Bukovina  - Minca  - Strelníky - Ľubietová  (8 1/4 hod)

Pohorie: Poľana, Veporské vrchy
Región: Horehronský

Východiskový bod: Ľubietová, zastávka SAD, parkovisko, okres Banská Bystrica.
Cieľový bod: Ľubietová, zastávka SAD, parkovisko, okres Banská Bystrica.

Časový rozvrh: Ľubietová - Píla 1/2 hod. - Starý majer 3/4 hod. - Včelinec 1 hod. - Chata pod Hrbom 3/4 hod. - Hrb 1/2 hod. - Vepor 1/2 hod. - Jasenová 1 1/4 hod. - Bukovina 1/2 hod. - Minca 1 hod. - Strelníky 3/4 hod. - Ľubietová 3/4 hod. 
Mapa: Poľana, mierka 1 : 50 000 (list 133), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Náročná celodenná túra, ktorej náročnosť je daná dĺžkou a prevýšením. Prvá časť vedie k Chate pod Hrbom s možnosťou občerstvenia a núdzového nocľahu. Stredná časť pokračuje výstupom na Hrb a Vepor po Rudnej magistrále. 
Záverečná časť ponúka nenáročný zostup do obce Strelníky. Orientačne nenáročná trasa vedie v úvode a závere asfaltovou cestou, ostatné úseky prechádzajú lesnými chodníkmi a cestami.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama