Iža

Na rieke Dunaj vybudovali Rimania obranný systém nazývaný Limes Romanus. Jednu z predsunutých pevností na ľavom brehu európskeho veľtoku postavili pri obci Iža neďaleko Komárna. Dnes sú jej zvyšky jednou z najvýznamnejších pamiatok z rímskych čias na Slovensku.

V lokalite Leányvár resp. Dievčí hrad  za obcou Iža archeológovia odkryli jeden z najväčších stavebných útvarov Rimanov na území takzvaného Barbarika, ktoré sa rozprestieralo na sever od rieky Dunaj.

Pevnosť postavili Rimania v 2. storočí n. l. ako tzv. limitnú stanicu stojacu na  opačnom brehu rieky ako légiový tábor Brigetio. Jej vznik sa podľa nálezov mincí kladie do obdobia panovania cisára Marca Aurelia.

Z tábora dnes zostali len zvyšky kamenného opevnenia, fragmenty múrov z nároží severnej brány a úsek južného opevnenia.

Pri zachovaných objektoch sú informačné panely z umelého kameňa s kovovými textovými platňami. Archeologické nálezy z Iže možno vidieť v Rímskom lapidáriu v Komárne, Ponitrianskom múzeu v Nitre a na Bratislavskom hrade.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama