Iža

Rzymianie zbudowali na Dunaju system obronny nazywany Limes Romanus. Jedną z wysuniętych twierdz wybudowali na lewym brzegu rzeki koło miejscowości Ižaniedaleko Komárna. Dziś jej pozostałości stanowią jeden z najważniejszych zabytków z czasów rzymskich na Słowacji.

Na stanowisku Leányvár, czy też Dievčí hrad, za miejscowością Iža, archeolodzy odkryli jedną z największych budowli rzymskich na terenie tzw. Barbaricum, które rozciągało się na północ od Dunaju.

Twierdza została zbudowana przez Rzymian w II w. n.e. jako tzw. obóz graniczny, położony na przeciwległym brzegu rzeki niż obóz legii Brigetio. Jego powstanie szacuje się na podstawie znalezionych monet na okres panowania cesarza Marka Aureliusza.

Z obozu pozostały dziś tylko resztki obwarowań kamiennych, fragmenty murów z narożnikami bramy północnej oraz fragment umocnień od strony południowej. 

Przy zachowanych obiektach znajdują się panele informacyjne ze sztucznego kamienia, na których umieszczone są metalowe płyty z tekstem przewodnika. Znaleziska archeologiczne z Ižy można zobaczyć w Lapidarium Rzymskim (Rímske lapidárium) w Komárnie, Muzeum Doliny Nitry (Ponitrianske múzeum) w Nitrze oraz na Zamku Bratysławskim.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama