Strednopovažský región (Stredné Považie)

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, Trenčín

GPS: N48°53'40'' E18°2'27''

Krásne prírodné prostredie, kultúrne pamiatky miest a mestečiek, roztrúsené dedinky s typickým folklórom a tradíciami a množstvo kultúrnych podujatí organizovaných počas roka lákajú turistov k návšteve tohto malebného kúska Slovenska.

Typický vzhľad a charakter regiónu Stredné Považie výrazne ovplyvňuje najdlhšia slovenská rieka Váh, ktorá vytvára centrálnu os tejto oblasti. Okolité pohoria, zo západu Biele Karpaty, z juhu Malé Karpaty, a z východu Považský Inovec a Strážovské vrchy, poskytujú výborné podmienky na rekreačné aktivity, najmä na pešiu turistiku, cykloturistiku, v lete s možnosťou vodných športov a v zime lyžovania.

Bohaté dejiny regiónu potvrdzujú, že oblasť bola v minulosti rovnako zaujímavá, ako je dnes. Pobyt rímskych légií začiatkom nášho letopočtu pod Trenčianskym hradom, pamiatky Veľkomoravskej ríše z 11. storočia, archeologické náleziská, hrady, kaštiele, opevnenia, sakrálne stavby a domy bohatých mešťanov - to všetko je súčasťou bohatej kultúrnej ponuky cestovného ruchu na Strednom Považí. Významné zastúpenie majú aj minerálne vody a termálne pramene. Kúpele Trenčianske Teplice sa zásluhou vynikajúcej sírnej vody špecializujú na liečbu pohybového ústrojenstva, reumy, civilizačných ochorení a pod. Navštíviť môžete i najmladšie slovenské kúpele Nimnica situované na výbežku pohoria Javorníky. Trenčín .

Okresy: Trenčín, Ilava, severná časť okresu Myjava, časť okresu Nové Mesto nad Váhom, južná časť okresu Púchov.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama, Kultúrno-informačné centrum mesta Trenčín