Humenné

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Humenné, Humenné

GPS: N48°56'2'' E21°54'39''

Najvýznamnejším centrom horného Zemplína, regiónu ležiaceho v severovýchodnom cípe Slovenska, je mesto HUMENNÉ - východisko do Národného parku Poloniny a do Východných Karpát.

HUMENNÉ (35 000 obyvateľov) je dnes mestom s modernou zástavbou, pretože počas druhej svetovej vojny bolo silne poškodené. Po vojne sa tvár mesta zmenila, pribudli nové priemyselné podniky na čele s veľkým chemickým závodom Chemlon na výrobu umelých vlákien.

HISTÓRIA

Mesto vzniklo zo slovanskej osady, ktorá sa spomína v 13. storočí. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1317. V stredoveku bolo centrom rozsiahleho feudálneho panstva. Keďže ležalo pri obchodnej ceste spájajúcej Uhorsko s Poľskom, získalo aj právo usporadúvať trhy, s čím súvisel veľký rozvoj remesiel a obchodu najmä v 17. a 18. storočí.

PAMIATKY

Súčasné priemyselné mesto ležiace na strednom toku rieky Laborec návštevníkov pekne zrekonštruovaného centra príjemne prekvapí monumentálnym pôvodne renesančným kaštieľom z roku 1610, ktorý koncom 19. storočia prestavali podľa vzoru francúzskych barokových kaštieľov.

V súčasnosti sa v ňom nachádza Vihorlatské múzeum s umelecko-historickou a prírodovednou expozíciou, ktorá je obsahovo zviazaná s horným Zemplínom. V záhrade kaštieľa zriadili skanzen - múzeum ľudovej architektúry v prírode.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama