Humenne

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Humenné, Humenné

GPS: N48°56'2'' E21°54'39''

Najważniejszym ośrodkiem Zemplina Górnego, regionu leżącego w północno-wschodnim cyplu Słowacji, jest miasto HUMENNE – brama wejściowa do Parku Narodowego Poloniny oraz do Karpat Wschodnich.

HUMENNE (35 000 mieszkańców) jest dziś miastem o nowoczesnej zabudowie, ponieważ podczas drugiej wojny światowej zostało znacznie zniszczone. Po wojnie kształt miasta uległ zmianie, przybyły nowe zakłady przemysłowe na czele z wielkim kombinatem chemicznym „Chemlon“, produkującym włókna sztuczne.

HISTORIA

Miasto powstało ze starej słowiańskiej osady, wspominanej już w XIII wieku. Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1317 roku. W średniowieczu miasto było ośrodkiem rozległych dóbr feudalnych. Ze względu na położenie przy szlaku handlowym łączącym Węgry z Polską, miasto uzyskało także prawo do organizowania targów, co przyczyniło się do olbrzymiego rozwoju rzemiosła i handlu, szczególnie w XVII i XVIII wieku.

ZABYTKI

Współczesne przemysłowe miasto leżące na środkowym toku rzeki Laborec, miło zaskoczy zwiedzających pięknie zrekonstruowanym centrum, z monumentalnym, pierwotnie renesansowym pałacem z 1610 roku, który pod koniec XIX wieku został przebudowany na wzór francuskich zamków barokowych.

W chwili obecnej mieści się w nim Muzeum Wihorlatu z ekspozycjami artystyczno-historyczną i przyrodniczą, które są tematycznie związane z regionem Zemplina Górnego. W ogrodzie pałacu urządzono w plenerze skansen - muzeum architektury ludowej.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama