Horehronské múzeum Brezno

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Brezno, Brezno

GPS: N48°48'24'' E19°38'38''

Horehronské múzeum v Brezne vzniklo v roku 1960 ako vlastivedné múzeum breznianskeho okresu. Múzeum sídli v dvoch historických budovách na breznianskom námestí: v starej radnici (zastrešuje národopisnú expozíciu) a meštianskom dome (poskytuje priestor historickej expozícii).

V roku 1965 nadobudlo štatút regionálneho múzea so zameraním na históriu a národopis horného Pohronia (geograficky vymedzené územie medzi Banskou Bystricou a Telgártom, v údolí rieky Hron). Aj v súčasnosti má múzeum regionálnu pôsobnosť a prostredníctvom svojich zbierok poskytuje návštevníkom obraz o dejinách a kultúre okresov Brezno a Banská Bystrica.

Celoročne ponúka Horehronské múzeum svojim návštevníkom dve expozície: národopisnú expozíciu s názvom „Život a kultúra ľudu na Horehroní“ približujúcu šesť oblastí tradičnej hmotnej  kultúry: ľudový odev, pastierstvo, poľnohospodárstvo, drevorubačstvo a výrobu z dreva, tradičnú výrobu textilu, spracovanie koží a ľudovú architektúru.

Samostatnou časťou expozície je dlhodobá výstava s názvom „Krása liatiny a smaltu“, ktorá predstavuje výber z úžitkových a dekoratívnych výrobkov  železiarskych prevádzok v Hronci – zlievárne a smaltovne z konca 19. a prvej polovice 20. storočia a historickú expozíciu „Brezno v premenách času“ zachytávajúcu prostredníctvom predmetov z historického zbierkového fondu HMB dejiny mesta Brezna od jeho založenia do roku 1918.

Nová expozícia bola sprístupnená vďaka MO Matice slovenskej v Brezne za odbornej pomoci Horehronského múzea. Nachádza sa v zrenovovaných priestoroch starej sypárne na evanjelickej fare. Expozícia Literárne Brezno je rozdelená do troch častí. V úvode je stručná história literárneho života v meste. Druhá časť obsahuje materiály o živote a diele Martina Rázusa, popredného spisovateľa medzivojnového obdobia – ukážky jeho rukopisov, knižné vydania jeho prác a niektoré osobné veci spisovateľa. V tretej časti sú predstavené v chronologickom slede literárne osobnosti – od polovice 17. storočia až po súčasnosť.

Stabilné miesto v kalendári  podujatí HMB majú vianočné a veľkonočné predajné výstavy ľudovoumeleckých výrobkov. Správa múzea zahŕňa aj usadlosť breznianskeho roľníka a farbiara modrotlače na Rázusovej ulici, so vzácnou technickou pamiatkou – zariadením na úpravu textilu, dreveným mangľom na konský pohon z 1. polovice 19. storočia.

Knižnica múzea s viac ako 9200 knižničnými jednotkami umožňuje záujemcom štúdium spoločensko-vednej literatúry, beletrie z tvorby regionálnych autorov, historickej tlače i štúdium materiálov zo zbierok a dokumentačných fondov múzea.

Zdroj: Horehronské múzeum Brezno