Muzeum Regionu Horehronie Brezno

Lokalizacja: Banskobystrický kraj, okres Brezno, Brezno

GPS: N48°48'24'' E19°38'38''

Muzeum Horehronskie w Breznie powstało w 1960 roku jako muzeum krajoznawcze Powiatu Breznianskiego. Muzeum mieści się w dwóch budynkach historycznych na rynku w Breznie: w starym ratuszu (wystawa krajoznawcza) oraz w domu mieszczańskim (ekspozycja historyczna).

Muzeum Horehronskie w Breznie powstało w 1960 roku jako muzeum krajoznawcze Powiatu Breznianskiego. Muzeum mieści się w dwóch budynkach historycznych na rynku w Breznie: w starym ratuszu (wystawa krajoznawcza) oraz w domu mieszczańskim (ekspozycja historyczna).

W 1965 roku uzyskało ono statut muzeum regionalnego zorientowanego na historię i folklor górnego Pohronia (geograficznie określony obszar między Bańską Bystrzycą a Telgartem, w dolinie rzeki Hron). Jest placówką o zasięgu ogólnoregionalnym i poprzez swoje zbiory daje zwiedzającym obraz dziejów i kultury powiatów Brezno oraz Bańska Bystrzyca.

W ciągu całego roku Muzeum Horehrońskie oferuje zwiedzającym dwie wystawy: ekspozycję folklorystyczną o nazwie „Życie i kultura ludu na Horehroniu“ przybliżającą sześć obszarów tradycyjnej kultury materialnej regionu: ubiór ludowy, pasterstwo, rolnictwo, drwalstwo oraz produkcję wyrobów z drewna, tradycyjną produkcję tekstyliów, opracowanie skór oraz budownictwo ludowe.

Samodzielną część ekspozycji stanowi długookresowa wystawa o nazwie „Piękno żeliwa i glazury“, która przedstawia wybór wyrobów użytkowych i dekoracyjnych zakładów produkcji żelaza w Hroncu – odlewnie oraz pracownie glazownicze z końca XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku oraz historyczna ekspozycja „Brezno w przemianach czasu“ dokumentująca za pośrednictwem przedmiotów ze zbiorów historycznych muzeum dzieje miasta Brezna od jego założenia do 1918 roku.

Stabilne miejsce w kalendarzu imprez muzeum w Breźnie mają godowe i wielkanocne wystawy sztuki ludowej połączone ze sprzedażą. Muzeum ma pod swoim zarządem również gospodarstwo breznianskiego rolnika barwiarza charakterystycznych wzorów ludowych w kolorze granatowym przy ulicy Rázusovej, z cennym zabytkiem techniki – urządzeniem do opracowania tkanin, drewnianym maglem napędzanym siłą końską z 1. połowy XIX wieku.

Książnica muzeum licząca ponad 9200 pozycji umożliwia zainteresowanym studium literatury z dziedziny nauk społecznych, beletrii pióra autorów regionalnych, druków historycznych oraz materiałów ze zbiorów i funduszy dokumentacyjnych muzeum.

Źródło: Horehronské múzeum Brezno