Evanjelický kostol - Štítnik

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Štítnik

GPS: N48°39'35'' E20°21'49''

Z najstarších pamiatok Gemera zaujme národná kultúrna pamiatka evanjelický kostol s najstarším organom na Slovensku.

Pôvodne to bola gotická stavba z 14. storočia. Jej najstaršie zachovalé súčasti sú obvodové murivo západnej časti kostolnej lode a stará sakristia. Od polovice 16. storočia slúžil ako evanjelický kostol.

Počas premeny kostola evanjelici zakryli historické nástenné maľby, ktoré opätovne odkryli Š. Groh a K. Divald až v rokoch 1908-1909. Nástenné maľby pochádzajú z troch období - z poslednej tretiny 14. storočia, poslednej tretiny 15. storočia a začiatku 16. storočia. Popri najstarších maľbách, zhotovených podľa talianskych nástenných cyklov, sú namaľované aj novšie výjavy, ktoré sú ovplyvnené česko-nemeckou maľbou.

Okrem nástenných malieb vyniká svojou hodnotou gotická bronzová krstiteľnica pochádzajúca z roku 1454, renesančno-barokový oltár pochádzajúci z roku 1636 a ranobaroková kazateľnica dokončená v roku 1693. V interiéri kostola sa vynímajú renesančno-barokové lavice, ktoré patrili viacerým slávnym štítnickým cechom. Hodnotu kostola pozdvihujú aj zachovalé vzácne renesančne-barokové a ranobarokové epitafy.  

V kostole sú umiestnené náhrobné kamenné dosky, napr. náhrobná kamenná doska Štefana Bebeka z roku 1594. V zadnej časti chrámu dominuje kamenný orgánový chór s organom z roku 1723.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama