Kościół ewangelicki - Štítnik

Lokalizacja: Košický kraj, okres Rožňava, Štítnik

GPS: N48°39'35'' E20°21'49''

Z najstarszych zabytków Gemeru najbardziej interesujący jest ewangelicki kościół z najstarszymi organami na Słowacji.

Kościół był pierwotnie budowlą gotycką z XIV wieku. Jego najstarsze zachowane części to mury zachodniej części nawy kościoła oraz stara zakrystia. Od połowy XVI wieku jest kościołem ewangelickim.

Podczas rekonstrukcji kościoła ewangelicy zamalowali malowidła ścienne, które zostały ponownie odkryte przez Š. Groha oraz K. Divalda dopiero w latach 1908-1909. Naścienne malowidła pochodzą z trzech okresów - z końca XIV wieku, końca XV wieku oraz początku XVI wieku. Oprócz najstarszych dzieł, wykonanych w stylu włoskich cyklów ściennych, namalowano również nowsze sceny, powstałe pod wpływem rzeźb czesko-niemieckich.

Oprócz malowideł ściennych cenna jest również brązowa chrzcielnica pochodząca z 1454 r., renesansowo-barokowy ołtarz pochodzący z 1636 r. oraz wczesnobarokowa kazalnica, ukończona w 1693 r. We wnętrzu kościoła zwracają uwagę renesansowo-barokowe ławki, należące do słynnych cechów sztitnickich. Wartość kościoła podnoszą również zachowane cenne epitafia renesansowo-barokowe oraz wczesnobarokowe.

W kościele znajdują się kamienne płyty nagrobne, np. płyta nagrobna Stefana Bebeka z 1594 r. W tylnej części świątyni dominuje kamienny chór organowy z 1723 r.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama