Banské pamiatky v Kremnici

O Kremnici v Kremnických vrchoch na strednom Slovensku sa hovorí, že je zlatým mestom. Po stáročia sa v jeho okolí ťažilo zlato, z ktorého sa razili povestné kremnické dukáty. Banskú minulosť v Kremnici pripomína viacero technických pamiatok.

História kremnických baní siaha najmenej do 13. storočia. V minulosti Kremnica patrila medzi najbohatšie mestá Uhorska a jej sláva a bohatstvo plynulo z ťažby zlata v jeho okolí. Dolovanie drahého kovu sa ukončilo v roku 2000.

Po banskej činnosti zostalo v meste a okolí viacero technických diel chránených ako technické pamiatky. Zachoval sa tu napr. dômyselný systém 3 dedičných štôlní slúžiacich na odvodňovanie baní.

Okrem dedičných štôlní sa v Kremnici zachovali aj historické ťažobné šachty. Priamo v meste sa nachádza šachta Ferdinand so strojovňou a podzemnou elektrárňou. Ďalšie šachty ústia na povrch severozápadne od mesta, kde sa nachádzajú zvyšky starej klopačky.

Vstupnou bránou do podzemia bude relatívne mladá Andrej štôlňa z roku 1982. Ide o jediné dobre zachované banské dielo v Kremnici, ktoré vyhovuje tak po stránke technickej, ako aj z hľadiska bezpečnosti návštevníkov. Andrej štôlňa je výnimočná tým, že pri jej razení v 80. rokoch minulého storočia v rámci geologického prieskumu sa baníkom podarilo preraziť niekoľko banských diel z 19. a dokonca aj zo 16. storočia.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama, Informačné centrum mesta Kremnica