Banské diela v Španej Doline

Bohatstvo Banskej Bystrice kedysi plynulo z medenej rudy vyťaženej v chotári Španej Doliny v Starohorských vrchoch. Viaceré banské diela sa v tejto rázovitej horskej obci zachovali dodnes a chránia sa ako technické pamiatky.

Rázovitá horská osada Špania Dolina skrytá do lesov Starohorských vrchov má bohatú banskú minulosť siahajúcu až do stredoveku. V jej okolí sa ťažila najmä medená ruda, ktorá sa vyvážala po celej Európe. Hlavnou banskou pamiatkou je tu klopačka. Historická stavba v strede sídla slúžila 600 rokov na zvolávanie baníkov do práce pomocou klopadla.

Banícku tradíciu Španej Doliny pripomínajú zachovalé štôlne ako aj obrovská halda hlušiny prezývaná hálňa, z ktorej je výhľad do krásnej krajiny. Obec vyhlásili za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama