Banská Bystrica a okolie sa volá nový turistický bedeker

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Banská Bystrica

GPS: N48°44'8'' E19°8'45''

Nová pomôcka pri spoznávaní stredu Slovenska – turistický bedeker BANSKÁ BYSTRICA a okolie, sa v týchto dňoch dostl na pulty knižných predajní. 

Vydavateľstvo SPEKTRUM GRAFIK ponúka čitateľom už tretie doplnené vydanie tejto príručky, ktorá skrz pôsobivé fotografie a krátke, no výstižné a pútavé textové heslá informuje, poúča i zabáva záujemcu o bližšie spoznanie klenotu medzi slovenskými mestami.

Bezmála osemdesiattisícová Banská Bystrica plným priehrštím ponúka návštevníkom a obyvateľom svoje odveké čaro, svojbytnú, bohatou a slávnou históriou poznačenú atmosféru, i malebné okolie, ktoré tvorí horský veniec Nízkych Tatier, Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a Slovenského stredohoria.

Jej základy vznikali počas najstaršieho osídlenia v 12. storočí, ale toto územie osídlili ľudia už v praveku. Právo slobodného kráľovského mesta, a tým aj rozsiahle mestské výsady, získala Nova villa Bystriciensis od Bela IV. v roku 1255. Od 13., ale najmä od 14. storočia je s osudmi obyvateľov mesta Neusohl, teda Nový Zvolen, spätá ťažba striebra, ale najmä medi, ktorá mesto a jeho okolité bane i huty preslávila po celom vtedajšom svete.

Banský podnikateľ Juraj Thurzo tu v roku 1495 založil Thurzovsko-fuggerovskú ťažiarsku spoločnosť, prvý podnik na svete s prvkami kapitalistického podnikania.

Výrečné svedectvo o prosperite a rozvoji hmotnej i duchovnej sféry stredovekej „medenej” Banskej Bystrice vydávajú početné stavebné pamiatky z obdobia gotiky, renesancie, baroka i klasicizmu.

Najcennejšie z nich stoja v historickom jadre mesta, ktoré bezpochyby patrí medzi najkrajšie a najpôsobivejšie urbanistické celky na Slovensku.

Súbor vzácnych meštianskych domov, hradného areálu, domu kráľa Mateja s erbom z roku 1479, kostolom Nanebovzatia Panny Márie a svätej Alžbety, stredovekou radnicou a ďalšími architektonickými skvostami, je národnou kultúrnou pamiatkou.

Jej súčasťou je i dom v Dolnej ulici, v ktorom sedmohradské knieža Gabriela Bethlena roku 1620 korunovali za uhorského kráľa.

O tom všetkom – ale ešte o mnohom inom z histórie i súčasnosti Banskej Bystrice – sa dozvie čitateľ z nového turistického sprievodcu po Banskej Bystrici, bohato ilustrovaného a fundovane, no nanajvýš „čítavo“ napísaného diela, ktoré vyšlo v dvoch jazykových mutáciách – slovenskej a anglickej.

Máj 2015

Zdroj: Vydavateľstvo SPEKTRUM GRAFIK