Viete, že…

… na Slovensku sa nachádza geografický stred Európy? A viete, že vynálezca padáka pochádza zo Slovenska? Ak nie, tak rýchlo čítajte ďalej a dozviete sa i ďalšie perličky o krajine medzi Dunajom a Tatrami…

… Slovensko je po Rakúsku druhou najlesnatejšou krajinou v strednej Európe? Lesy zaberajú takmer 40 % územia Slovenska, zatiaľ čo v Rakúsku je to o 6 % viac.

… Bratislava a Viedeň sú dve najbližšie ležiace hlavné mestá v Európe? Oddeľuje ich len necelých 60 km.

… podľa niektorých výpočtov sa za geografický stred Európy považuje bod pri rímskokatolíckom Kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorý leží nad obcou Kremnické Bane? Prečítať si to možno aj na informačnej tabuli umiestnenej na balvane pri kostole.

… tradičná slovenská špecialita z ovčieho syra sa v rámci Európskej únie môže produkovať už iba na Slovensku a to pod názvom Slovenská bryndza? Vyrába sa z nepasterizovaného ovčieho mlieka od oviec chovaných na strednom, severnom a východnom Slovensku.

… jedným z najpopulárnejších športov na Slovensku je ľadový hokej? To, že Slováci ho vedia aj hrať, dokazuje zlatá medaila z MS 2002 vo švédskom meste Göteborg a veľký počet kvalitných hráčov v najlepších zahraničných ligách. Viac o histórii a súčasnosti tohto športu na Slovensku sa dá dozvedieť v Sieni slávy slovenského hokeja na Bratislavskom hrade.

… vynálezcom padáka je Slovák Štefan Banič? Žil v rokoch 1870 – 1941 a pracoval aj v USA. Práve tu v r. 1914 svoj vynález otestoval pred patentovou komisiou skokom z vysokej budovy. Padák potom patril k štandardnému vybaveniu americkej armády počas prvej svetovej vojny.

Zdroj: Asseco Slovakia