V okolí Slovenského raja máme nový banícky chodník pre turistov

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Poráč

GPS: N48°52'46'' E20°44'33''

Banícky chodník začína v rekreačnom stredisku Poráč Park a pokračuje dolinou smerom do obce Poráč.

Spoznávať ho môžete aj pomocou publikácie Poráčsky banícky chodník.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1277. Existenciu obce ako baníckej osady možno predpokladať už začiatkom 14. storočia, kedy sa začal rozvoj spišského medenorudného a železorudného baníctva. Dokazuje to aj prítomnosť početných baníckych osád v 14. storočí v jej okolí - Belá, Kostrušín (Riolfalva), Slop, Lendava, Kuffurbach.

Je to kruhový chodník do ktorého môžete vstúpiť aj z neho vystúpiť v ktoromkoľvek bode a má tri okruhy.

Okruh 1 začína a končí v rekreačnom stredisku Poráč Park. Prvou zástavkou na trase po vyjdení z rekreačného strediska je cca po 100 m označená štôlňa Pavol, pred ktorou sa nachádza banícke múzeum TPB. Chodník pokračuje západným smerom do obce a po ľavej strane vedľa bývalej zjazdovky „zabiják„ pod kopcom Suchý vrch sa nachádza druhá štôlňa Peter.

Druhý okruh sa v najvyššom bode chodníka nezatáča späť okolo šachty. Poráč do obce, ale pokračuje západným smerom k starej ceste Poráč – Koterbachy. Pokračovaním po tejto ceste sa cca po 250 m odbočí vľavo „ku Rothovi“, kde sa nachádza stredná Jozef štôlňa .

Tretí okruh Poráčskeho baníckeho chodníka je najdlhší a najnáročnejší. Ním sú pospájané všetky zrekonštruované banícke pamiatky v okolí obce. Tento okruh je obohatený iba o jednu zastávku a tou je štôlňa Ištván nachádzajúca sa v miestnej časti nazývanej „v úzkej“.

Podrobnejšie informácie vám dá publikácia Poráčsky banícky chodník, ktorú si môžete stiahnuť v súbore na stiahnutie.

Zdroj: Obec Poráč