Svetový deň cestovného ruchu

Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO vyhlásilo za Svetový deň cestovného ruchu 27. september, ktorý si svet prvýkrát pripomenul v roku 1980. V tomto roku ho môžete osláviť posledný septembrový víkend. V mnohých mestách Slovenska sa vtedy môžete zúčastniť prehliadok zadarmo.

Do osláv sa od 27. do 30. septembra rôzne zapoja Nitra, Banská Bystrica, Košice, Bratislava a Trnava. Pripoja sa aj múzeá v Žiline, Rimavskej Sobote či Spišskej Novej Vsi. Verejnosti ponúknu množstvo zaujímavého, tak sa poďte trochu potúlať.

27. september upozorňuje na význam cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, znižovanie chudoby a nezamestnanosti vo svete a celkové zlepšovanie kvality života. Načasovanie osláv je symbolické aj preto, že sa koná v čase, keď sa končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa začína na južnej zemskej pologuli.

Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu sa v Španielsku v roku 1979 na svojom III. zasadnutí rozhodlo ustanoviť práve 27. september za Svetový deň cestovného ruchu. Dátum osláv vybrali z toho dôvodu, že v tento deň boli v roku 1970 prijaté stanovy Svetovej organizácie cestovného ruchu, najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v oblasti svetového cestovného ruchu, ktorá sa v decembri 2003 stala špecializovanou agentúrou OSN. Hlavným zmyslom tohto svetového dňa je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnôt a jeho prínosu pre celkový rozvoj spoločnosti. Tohtoročná nosná téma skúma vzťah cestovného ruchu a digitálnych zmien.

Cestovný ruch môže prispieť k všetkým trom rozmerom trvalo udržateľného rozvoja – hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho – a každému zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Nielenže odvetvie stojí na čele rozvoja, ale aj zlepšuje kvalitu života ľudí. Môže podporiť ochranu životného prostredia, podporiť rozmanité kultúrne dedičstvo a posilniť mier vo svete.

Web: Zväz cestovného ruchu SR

Videogaléria