Študuj dopravu! (marec, jún, október)

Kam po skončení základnej školy? - Študuj dopravu!

Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, všetkých troch štátnych železničných subjektov, Žilinskej univerzity v Žiline, miest konania, vybraných regionálnych partnerov a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu.

Projekt je zameraný na propagáciu odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania. Na podujatí prezentujeme aj študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v príslušných krajoch. Pripravený je vždy bohatý program pre rodičov s deťmi, starých rodičov a ich vnúčatá, učiteľov, výchovných poradcov a žiakov základných škôl. Vstup na podujatie je bezplatný.

Príďte sa pozrieť, tešíme sa na vás.

Web: Ministerstvo dopravy a výstavby

Videogaléria