Stavanie májov (1. máj)

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.

Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza, a ich stavanie je rozšírené na celom území Slovenska.

Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy (najčastejšie jedle alebo smreky) zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.

Máje sa stavajú v noci a nasledujúcu nedeľu mládenci obchádzajú domy, pri ktorých stojí máj, a vyberajú „poplatky“ na nadchádzajúcu zábavu - majáles.

Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia.

Vztýčený ostáva spravidla počas celého mája, aby ho následne slávnostne odstránili pri oslavách váľania mája.

Zdroj: Dajama

Videogaléria