Snina

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Snina, Snina

GPS: N48°59'23'' E22°9'23''

Mesto SNINA je situované v najvýchodnejšom cípe Slovenskej republiky. Leží na sútoku rieky Cirocha Pčolinka. Z juhu je ohraničené Vihorlatskými vrchmi, z východu Bukovskými vrchmi, zo severu Nízkymi Beskydami a na západe sa otvára do Cirošskej doliny.

SNINA (21 325 obyvateľov) je hospodárskym a správnym centrom regiónu, ktorý má veľmi významné postavenie v oblasti prírodného bohatstva. Okrem prírodných a kultúrnych pamiatok sa tu nachádza vodárenská nádrž Starina. Mesto vytvára vstupnú bránu do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, ktorá je sopečného pôvodu a do Národného parku Poloniny, ktorý je od roku 1993 spolu s priľahlými územiami Ukrajiny a Poľska súčasťou medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, vyhlásenej organizáciou UNESCO na ochranu pralesovitých spoločenstiev. Prírodné bohatstvo a kvalitné životné prostredie je pre mesto a jeho okolie veľkým potenciálom pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu. Návštevníkom mesta spríjemňujú pobyt mnohé kultúrne podujatia z ktorých možno spomenúť folklórny festival Pod Sninským kameňom, Sninský jarmok či rockový festival v rekreačnej oblasti Sninské rybníky.

HISTÓRIA

Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1343 kedy tu vládol rod DrugethovcovJozef Rholl zveľadil kraj a vybudoval tu železiarne. V roku 1841 bola v jeho zlievarni uliata socha Herkula, ktorá je dodnes symbolom mesta. Rozvoj obchodu a remesiel podporili chýrne sninské jarmoky, konajúce sa štyrikrát ročne.

PAMIATKY

Vzácnou kultúrnohistorickou pamiatkou je kaštieľ, postavený v klasicistickom štýle.  V rovnakom štýle je postavený aj rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého Kríža, pochádzajúci z roku 1751 s interiérovými maľbami M. Jordana a J. Kocha. Na miestnom cintoríne je umiestnená klasicistická kalvária z roku 1847. V katastri mesta je aj cintorín z prvej svetovej vojny so sto tridsiatimi pochovanými vojakmi a židovský cintorín.

TIP NA VÝLET

Najvyšším vrchom Polonín je Kremenec, jediná rezervácia na svete, ktorú tvoria spojené územia troch štátov – Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Je zároveň najvýchodnejším bodom Slovenska.

Autor: IK LE

Zdroj: Mesto Snina