Vojenské cintoríny na východnom Slovensku

Počas prvej svetovej vojny zúrili na východnom Slovensku ťažké boje, do ktorých podľa slávneho románu Jaroslava Haška poslali aj dobrého vojaka Josefa Švejka. Zničené dediny opäť vybudovali a padlých pochovali na viaceré vojenské cintoríny.

Počas prvej svetovej vojny najmä v okolí Bardejova zostávalo na bojiskách mnoho padlých a preto na území východného Slovenska vyrástlo v rokoch prvej svetovej vojny viac ako sto vojenských cintorínov a pohrebísk.

Na týchto cintorínoch je pochovaných viac ako tridsaťtisíc vojakov. V strategickej doline Laborca sa v šestnástich obciach nachádza 32 vojenských cintorínov. Najväčšie vojenské cintoríny nájdeme v obciach Čabina, Krásny Brod, Zbudská Bela a Radvaň nad Laborcom (všetky okres Medzilaborce).

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama