Motorové člny

Príjemným spestrením pobytu pri vode sa môžu stať výlety a plavby na rekreačných motorových člnoch, jachtách či skútroch. Rekreanti ich môžu využívať na vodných plochách podľa miestnych predpisov /Liptovská Mara, Oravská priehrada, Zemplínska Šírava, Zlaté Piesky, Slnečné jazerá, Kráľová/.

Faktom však je, že motory na malých nádržiach a riekach intenzívne znečisťujú vodu i ovzdušie, rušia hlukom a môžu vážne ohrozovať bezpečnosť. Preto majú niekde kategorický zákaz /Domaša/. Motorové člny môžu nahradiť vznášadlá, ktoré sú bezpečné, rýchle a ľahšie použiteľné aj inde ako na vode.

V špeciálne upravených podmienkach vo vodnom areáli Čunovo pri Bratislave sa naši i zahraniční športovci pripravujú na súťaže a rekreanti majú primeranú slobodu výberu vyskúšať si všetko, čo motorový vodný šport poskytuje.

Motorizovaný pohon plavidiel možno tiež využívať na vodných tokoch ako alternatívu dopravy. Plavidlá však musia byť registrované Štátnou plavebnou správou alebo Námornou komorou a ich držitelia musia prejsť kurzom ovládania plavidla a mať špeciálny vodičský preukaz.

Všetkých motorizovaných vodákov na Slovensku zastrešuje  Slovenský zväz vodného motorizmu (od roku 1949).

Zdroj: AdAstra Net