Mikuláš (6. december)

Sviatok sv. Mikuláša je obľúbený najmä deťmi, ktoré sa v tento deň tešia na obdarovanie sladkosťami a rôznymi drobnosťami. Zvykom je očistiť si topánky, dať ich večer do obloka a ráno si v nich nájsť milé prekvapenie.

Zvyky vzťahujúce sa ku dňu sv. Mikuláša (6. december) sa postupne vyvíjali až do podoby, ktorá sa zachovala dodnes.

Archaický pôvod má aj zvyk obchôdzky troch maskovaných mužov. Prvý z nich predstavoval kozu, ktorú viedol druhý muž obkrútený slamenými povrieslami. Tretí muž mal na chrbte pripevnenú figurínu ženy v nohaviciach, na ktorých boli prišité čižmy. Keď sa muž zatočil, ženská figurína čižmami „kopala“ okoloidúcich.

Neskôr sa na celom území Slovenska udomácnil zvyk obchôdzky Mikuláša s anjelom a čertom, ktorí rozdávali darčeky i „čertovské“ odmeny.