Święty Mikołaj (6 grudnia)

Święto Św. Mikołaja (Mikuláša) jest popularne zwłaszcza wśród dzieci, które tego dnia otrzymują  słodycze i przeróżne drobiazgi. W przeddzień święta dzieci czyszczą swoje buty i ustawiają je na parapecie okna, aby rano znaleźć w nich miłą niespodziankę.

Zwyczaje związane z dniem Świętego Mikołaja (6 grudnia), zanim osiągnęły dzisiejszą postać  rozwijały się stopniowo i powoli.

Towarzyszył im archaiczny zwyczaj chodzenia po domach trzech mężczyzn, z których jeden był przebrany za kozę, prowadzoną przez drugiego z mężczyzn, okręconego słomianymi powrósłami. Trzeci przebieraniec niósł na grzbiecie kukłę kobiety w spodniach, z przyszytymi do nich kozaczkami. Przy gwałtowniejszym obrocie kobieta obdarowywała przechodzących obok kopniakami.  

Zwyczaj chodzenia Mikołaja w towarzystwie anioła i diabła i rozdawania przez nich prezentów oraz „diablich nagród” rozprzestrzenił się na całym terytorium Słowacji o wiele później.