Mestské múzeum v Rajci

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Rajec

GPS: N49°5'17'' E18°38'7''

Mestské múzeum v Rajci  sa nachádza v budove zo 17. storočia, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. V 19. storočí to bol jednoposchodový renesančne a barokovo upravený meštiansky dom, ktorý slúžil ako mestský pivovar.

V múzeu sú umiestnené dve stále expozície
- národopisná a prírodovedná.   
       
Národopisná expozícia je venovaná histórii a remeselným tradíciám mesta. V tejto expozícii môžete vidieť najstaršie zachované odtlačky pečatidla, t.j. pečate pochádzajúce zo začiatku 15. storočia, kópiu privilégia Márie Terézie z roku 1749, či artikuly niektorých cechov.
Ďalšie vitríny sú venované remeslám (tkáčstvo, súkenníctvo, debnárstvo, tesárstvo...). 
Najslávnejším a najvýznamnejším rajeckým remeslom bolo garbiarstvo, resp. kožiarstvo a čižmárstvo.

Expozícia meštianskej izby predstavuje typické zariadenie meštianskej izby na začiatku 20. storočia. Expozícia izby je doplnená o ukážky lekárenských nádob a fľaštičiek. Vystavuje sa tu  i starý zachovalý fotoaparát a ukážky filmov, aké sa používali v prvej polovici 20. storočia. Sú na nich zachytené snímky Rajca v minulosti. V ďalších vitrínach  sú rôzne potreby do domácnosti a prvá kuchárska kniha v slovenskom jazyku, ktorej  autorom je Ján Babilon a pochádza z roku 1894.  Nachádzajú sa tu aj ukážky mincí a bankoviek Rakúsko - Uhorskej monarchie a prvej Československej republiky. Najstaršia minca je z roku 1807. Na prízemí sa nachádzajú ukážky poľnohospodárskych náradí a nástrojov.
Prírodovedná expozícia na malej ploche zachytáva prírodné pomery Rajeckej doliny.  Je rozdelená do troch samostatných celkov - biotopov: prostredie vôd, lesné prostredie a prostredie predhorí a lúk.

Autor: TIK Žilina

Zdroj: TIK mesta Žilina