Ľudová architektúra v Gemeri

Takmer každá obec v Gemeri sa môže pýšiť stavbami, ktoré reprezentujú tradičnú architektúru tohoto regiónu, či už sú to stavby obytné alebo hospodárske. Najmä oblasť Slovenského krasu je významnou oblasťou zachovalých pamiatok ľudového staviteľstva.

Zásadne v tejto oblasti rozoznávame tri typy domov. Je to drevený omietnutý alebo neomietnutý dom so šindľovou strechou, hlinený dom so slamenou, šindľovou, alebo škridľovou strechou a kamenný dom so šindľovou alebo škridľovou strechou.

Typickým znakom architektúry južných častí Gemera sú prvky klasicizmu, najmä podstienky s pavlačami, murované stĺpiky alebo rad stĺpikov a geometrická alebo rastlinná výzdoba štítov. Typické pre gemerskú architektúru sú aj štukové výzdoby priečelí a pôvodné železné detaily ako sú kované dvere, mreže a okenice. Tieto železné detaily sa vyskytujú prevažne na hospodárskych stavbách.

Z objektov na tomto území, ktoré sa do dnes zachovali, evidujeme asi 100 pamiatok. Niektoré z týchto domov sú doteraz obývané, alebo majú skladovaciu funkciu. Mnoho hospodárskych stavieb, ako sú humná, stodoly, sýpky, kôlne a stajne, už zaniklo. Preto je pozoruhodné, ak sa zachovali vo svojom pôvodnom prostredí.

Zdroj: Mgr. Edita Kušnierová