Kostolec

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Piešťany, Hubina

GPS: N48°37'21'' E17°52'22''

Na návrší Kostolec na okraji Považského Inovca, ktorý sa vypína nad obcou Ducové pri Piešťanoch stál kedysi opevnený dvorec veľkomoravského veľmoža. Dnes je odtiaľ  nádherný výhľad na dolné Považie.

Systematický archeologický výskum na návrší Kostolec obcou Ducové asi 7 km severne od Piešťan zdokumentoval viac ako dvadsať tisícročí prítomnosti ľudí rozličných kultúr.

Miesto na západnom úpätí Považského Inovca s nádhernou scenériou a neopakovateľným výhľadom je upravené tak, aby bolo zvýraznené osídlenie z 9. a 10. storočia, kedy tu stá lopevnený dvorec veľkomoravského veľmoža. Miesto je dnes sčasti ohradené replikou palisádového opevnenia z hliny a dreva.

Vnútri priestranstva sa nachádzajú základy sčasti zrekonštruovaného dvorca a predrománskeho kostola typu rotunda.

Na Kostolci pri Ducovom sa pestuje tradícia národných cyrilo-metodských pútí, ktoré sa tu konajú začiatkom júla.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama